Izberite kakovost – dodajte odličnost

Nismo samo pasiven opazovalec temveč  pomemben soustvarjalec.

Naš cilj je nuditi odjemalcem vse storitve, ki so potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, zdravja, varnosti, okolja in družbene odgovornosti.

Naše poslanstvo je, da naročnikom zagotovimo kvalitetna in sodobna znanja, ki jih nato lahko uporabijo v praksi.

Posredovanje novih uporabnih organizacijskih pristopov, izkušenj in dobrih praks, predvsem s področij izboljšanja poslovnih in delovnih procesov, kakovosti, upravljanja in usposabljanja.

Opravljamo storitve usposabljanja in strateškega poslovnega svetovanja. Podjetja, vključena v projekte, neprestano sledijo najnovejšim trendom in razvoju znanj z različnih področjih vodenja in upravljanja gospodarskih in drugih sistemov.

Poudarek je na pozitivnemu odnosu med visoko usposobljenimi sodelavci. Naše največje konkurenčne prednosti so: Splet znanj, moč argumentov, predvsem pa pozitivni pristop pri uvajanju idej ter načinov dela za doseganje poslovne učinkovitosti in uspešnosti družb.

Razvoj in uvajanje sodobnih organizacijskih metod, pristopov in najboljših dobrih praks, ki prispevajo k učinkovitemu in uspešnemu vodenju podjetij.

Pri izvajanju projektov in upravljanju družb stremimo k naslednjim ciljem poslovne odličnosti: Zadovoljstvo naročnikov in družbeni vpliv je mogoče doseči z optimalnim upravljanjem politike, strategije, ljudi, razpoložljivih virov in procesov. Vse to vodi k poslovni odličnosti in nadpovprečnim poslovnim rezultatom.

Vrednote:

  • poštenost in zagotavljanje delovne etike,
  • kreativnost,
  • sposobnost razumevanja in sistemskega razmišljanja,
  • racionalnost.

AKADEMIJA ODLIČNOSTI

Ljubljanska cesta 76, Domžale

T: + 386 41 633 815

T: + 386 31 356 570

M: info[at]slovenska-kakovost.si

W: www.akademija-odlicnosti.si