Upravljanje z gozdovi (FSC Forest Management – FSC FM)

S certifikatom gospodarjenja z gozdovi FSC FM se zagotovi, da:

 • So upoštevani vsi nacionalni in lokalni pravni akti ter načela FSC.
 • Je dolgoročna pravica do posesti in pravice uporabe zemljišč in gozdnih virov jasno določena, dokumentirana in pravno utemeljena.
 • So priznane in spoštovane zakonske in običajne pravice avtohtonega prebivalstva do posesti, uporabe in gospodarjenja s svojimi zemljišči, teritorijem in naravnimi bogastvi.
 • Se vzdržujejo ali pospešujejo dolgoročno ekonomsko blagostanje gozdnih delavcev in lokalnih skupnosti.
 • Se vzpodbujajo učinkovite rabe gozdnih proizvodov in uslug za zagotovitev ekonomske upravičenosti in širokega razpona okoljevarstvenih in socialnih koristi.
 • Se ohranja biotska raznolikost in njene spremljajoče vrednote, vodne vire, zemljo, edinstvene in občutljive ekosisteme in pokrajine ter s tem ohranjati ekološke funkcije in integriteto gozda.
 • So dolgoročni cilji gospodarjenja in sredstva za njihovo doseganje jasno navedeni.
 • Se izvaja nadzor, pri katerem se oceni stanje gozdov, donosov gozdnih proizvodov, nadzorne verige in gospodarskih aktivnosti ter njihovih socialnih in ekoloških vplivov.

Certificiranje FSC Chain of Custody je namenjeno podjetjem, ki v svojih delovnih (proizvodnih ali trgovskih) procesih uporabljajo FSC certificirane materiale in ki bi rada svoje proizvode tudi prodala kot FSC certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke FSC.

Prednosti certificiranja FSC:

 • Vaši proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
 • Vaše podjetje bo objavljeno na javno dostopnem iskalniku certificiranih podjetij.
  Zaradi vpeljave sistema sledljivosti boste v vašem podjetju omogočili boljši nadzor nad upravljanjem z materialnimi viri.
 • Pridobili boste dostop do nekaterih novih trgov, hkrati pa tudi ščitili svetovne gozdove.
 • Stranke bodo imele večje zaupanje v vaše proizvode.
 • Imetniki certifikata FSC enostavneje izpolnijo zahteve.

 

Kaj je certificiranje PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je mednarodna neprofitna in nevladna organizacija, ki vzpodbuja trajnostno upravljanje z gozdovi. Ker morajo biti certificirane vse organizacije v dobavni verigi,  je zagotovljeno, da gozdni proizvodi (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi), ki so sestavni del končnega proizvoda, izvirajo iz gozda, v katerem je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno-socialnih in etičnih standardov.

PEFC je krovna organizacija, ki podpira nacionalne sheme certifikacije gozdov, ki svoje zahteve prilagajajo lokalnim specifikam. PEFC je podprl 30 nacionalnih certifikacijskih sistemov, v okviru katerih je certificiranih 230 milijonov hektarjev certificiranih gozdov. Nacionalna certifikacijska organizacija v Sloveniji je Zavod za certifikacijo gozdov.

PEFC loči dva tipa certifikacije – za lastnike gozdov in za podjetja, ki uporabljajo gozdne proizvode:

Certificiranje PEFC FM Gospodarjenje z gozdovi

Certificiranje PEFC Gospodarjenje z gozdovi (PEFC FM – Forest Management) je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na trajnostni način. V primeru, da želi organizacija prodajati PEFC certificiran les, mora pridobiti tudi certifikat PEFC CoC.

Certificiranje PEFC Nadzor izvoza lesa (PECF CoC – Chain of Custody) je namenjeno podjetjem, ki v svojih delovnih procesih (proizvodni ali trgovini) uporabljajo PEFC certificirane materiale in ki bi rada svoje proizvode tudi prodala kot PEFC certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke PEFC.