Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.


 

Razpisnik:
Javna agencija SPIRIT
Datum objave:
15.04.2022
Rok za oddajo:
18.07.2022
Višina sofinanciranja: nepovratna sredstva do 60%

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih (PD) projektov za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

UPRAVIČENCI

– PILOTNI PROJEKTI: velika podjetja in MSP

– DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI: velika podjetja in MSP na območjih, ki so upravičena po regionalni shemi državne pomoči (oz. po Uredbi o karti regionalne pomoči) oz. zgolj MSP, v kolikor se demonstracijski projekt izvaja na območjih t.i. »belih lis«.
Karta regionalne pomoči: https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije

UPRAVIČENI STROŠKI

 • PILOTNI PROJEKTI:

  – Stroški plač in povračil v zvezi z delom

  – Stroški storitev zunanjih izvajalcev

  – Posredni stroški, vezani na stroške plač in povračil v zvezi z delom, v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja PD projekta.

  DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI:

  – Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, razen stroški nakupa zemljišč in stavb.

  – Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev.

  • 3-8 konzorcijskih partnerjev,
  • Območje izvajanja: celotna Slovenija,
  • Intenzivnost sofinanciranja je odvisna od velikosti konzorzijskega partnerja in lokacije,
  • Skupna višina sredstev: 30 mio EUR,
  • Višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša med 500 tisoč EUR in 1 mio EUR,
  • Trajanje projekta do 36 mesecev (1.+2. sklop) oz. 24 mesecev (2. sklop).

  Projekt mora imeti vpliv na področje blažitve podnebnih prememb in na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

PILOTNI PROJEKTI:
– velika podjetja do 25% upravičenih stroškov
– srednje velika podjetja do 35% upravičenih stroškov
– mikro in mala podjetja do 45% upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko, malo ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

– velika podjetja do 40% upravičenih stroškov
– srednje velika podjetja do 50% upravičenih stroškov
– mikro in mala podjetja do 60% upravičenih stroškov.

DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI:
Območje »a«

– velika podjetja do 30% upravičenih stroškov
– srednje velika podjetja do 40% upravičenih stroškov
– mikro in mala podjetja do 50% upravičenih stroškov.

Območje »c«
– velika podjetja do 15% upravičenih stroškov
– srednje velika podjetja do 25% upravičenih stroškov
– mikro in mala podjetja do 35% upravičenih stroškov.

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja